# Team 1 Team 2
S28 - 2 The Galactics 2 Paltsev; Vins; Sep 13, 12:00 at Evropa , Pitch 1 Varnakov; Znobishchev; Znobishchev; Filatov; Filatov; Filatov; 6 Cavalry