# Team 1 Team 2
S28 - 2 The Galactics 2 Vins; Paltsev; Sep 13, 12:00 at Evropa , Pitch 1 Filatov; Filatov; Filatov; Znobishchev; Znobishchev; Varnakov; 6 Cavalry