# Team 1 Team 2
S28 - 3 Happy Sundays 4 Burya; Barret; Sep 20, 13:00 at Evropa , Pitch 1 Znobishchev; Rylsky; Rylsky; Filatov; Filatov; Varlamov; Varlamov; Varlamov; 8 Cavalry